DIA+LOGS projekti
Projekts Nr. 55
01.08.2018. līdz 31.07.2019.

Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām

 

Projekta mērķis - radīt politiski labvēlīgu vidi un motivēt pašvaldības ieviest pacientu līdzestības veicināšanas pakalpojumus HIV infekcijas ārstēšanā.

Finansiālais atbalsts:
GSK

 

Projekts Nr. 54
17.07.2018. līdz 19.07.2018.

Izzini nezināmo 3


Projekta mērķis - HIV inficēto cilvēku integrācija sabiedrībā, sarīkojot
nometni/semināru ģimenēm, kur kāds ir HIV inficēts. 

Finansiālais atbalsts:
Fonds Ziedot.lv

 

Projekts Nr. 53
03.06.2017. līdz 05.06.2017.

Izzini nezināmo 2


Projekta mērķis - HIV inficēto cilvēku integrācija sabiedrībā, sarīkojot
nometni/semināru ģimenēm, kur kāds ir HIV inficēts. 

Finansiālais atbalsts:
Fonds Ziedot.lv

 

Projekts Nr. 52

Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā


Projekta mērķis - izstrādāt narkotiku politikas ietekmes novērtēšanas mehānismu, lai veicinātu atklātu, caurskatāmu un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, galvenokārt koncentrējoties uz sabiedrības veselības un cilvēktiesību aspektu uzlabošanu.

Finansiālais atbalsts:
Eiropas Komisija

Sadarbības partneris - EHRN

 

Projekts Nr. 51
06.11.2016. līdz 29.11.2016.

AIDS dienu konference: Līdzestība Latvijā - Vai varam savādāk? Vai varam labāk?

 
Rezolūcija 

Finansiālais atbalsts:
UAB „Johnson&Johnson” filiāle Latvijā

 

Projekts Nr. 50
19.10.2015. līdz 19.05.2016.

Pilsoniskās sabiedrības iesaiste ziņojuma  sagatavošanā UNGASS

 
Projekta mērķis - Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu civilās sabiedrības aktīva iesaiste nacionālos un starptautiskos UNGASS sagatavošanas procesos.

 

Finansiālais atbalsts:
EHRN

 

Projekts Nr. 49
20.07.2016. līdz 05.01.2016.

Dziedam kopā

 
Projekta mērķis - veicināt sabiedrības iecietību pret HIV inficētajiem, iesaistot sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, brīvprātīgos, HIV inficētos  radošajās izpausmēs – diska ierakstīšanā, un videoklipa izveidē, tā parādot to, ka HIV inficētie ir līdzvērtīgi sabiedrības locekļi, mazinot HIV inficēto  stigmatizāciju, veicinot sabiedrības iecietību.

 

Finansiālais atbalsts:
Rīgas domes Labklājības departaments
Sadarbības partneris- zīmols "One touch"

 

Projekts Nr. 48
15.06.2016. līdz 31.10.2016.

Mācību centra "Izaugsme" attīstība

 
Projekta mērķis - sekmēt HIV infekcijas apdraudēto kopienu un saistīto jomu speciālistu mērķtiecīgu informēšanu, izglītošanu un iesaisti, lai mazinātu dramatisko HIV izplatību un ietekmi uz HIV inficēto dzīves kvalitāti Latvijā. 

 

Finansiālais atbalsts:
SIF

      
Projekts Nr. 47
01.05.2016. līdz 30.06.2016.

Izzini nezināmo

 
Projekta mērķis - HIV inficēto cilvēku integrācija sabiedrībā, sarīkojot
nometni/semināru ģimenēm, kur kāds ir HIV inficēts. 

 

Finansiālais atbalsts:
AS "Latvijas Valsts meži"

 

Projekts Nr. 46
1.11.2015. līdz 15.12.2015.

Pasaules AIDS diena 2015

 
Projekta mērķis - HIV/AIDS jautājumu aktualizēšana, organizējot konferenci “HIV, tuberkulozes, C hepatīta profilakses aktualitātes”, kā arī piemiņas pasākumu 1.decembra ietvaros.

 

Finansiālais atbalsts:
RDLD

 

Projekts Nr. 45
23.11.2015. līdz 27.11.2015.

HIV testēšanas nodrošināšana grūti aizsniedzamām sabiedrības grupām

 
Projekta mērķis - testēšanās uz HIV nodrošināšana centrā DIA+LOGS, kā arī veicot izbraukumus uz dažādām sociālām iestādēm: rehabilitācijas centrs Zilais krusts, Labā cerība, krīzes centrs Mīlgrāvis, dienas centros bezpajumtniekiem, ieslodzījuma vietās Iļģuciemā un Centrālcietumā un citur.

 

Finansiālais atbalsts:
AHF

 

Projekts Nr. 44
1.07.2015. līdz 1.11.2015.

Esi zinošs un pasargā sevi

 
Projekta mērķis - izglītot, novadot apmācības, par HIV profilakses jautājumiem novada sociālos darbiniekus, aprūpētājus, skolotājus un skolēnus

 

Finansiālais atbalsts:
Carnikavas novada dome

 

Projekts Nr. 43
1.07.2015. līdz 31.12.2016.

Latvijas Badiju Kustība

 
Projekta mērķis - veidot kustību, attīstot badiju konceptu, kuras pamatmērķis - sniegt noteiktus pakalpojumus HIV-pozitīviem indivīdiem, ņemot vērā Latvijas specifiku.

 

Finansiālais atbalsts:
ViiV HealthCare Positiv Action

 

 

Projekts Nr. 42
1.07.2015. līdz 1.12.2015.

Attīstības sadarbība - sabiedrības veselībai: Latvija - Baltkrievija.

 
Projekta mērķis - attīstības sadarbības aktualitātes izpratnes veicināšana sabiedrības veselības jomā - speciālistiem un skolu jaunatnei, veidojot dzīvu sasaisti ar šodienas realitāti, praktiski iepazīstinot ar Baltkrievijas vajadzībām.

 

Finansiālais atbalsts:
Latvijas platforma attīstības sadarbībai

Projekts Nr. 42

Projekts Nr. 42

Projekts Nr. 41
1.07.2015. līdz 7.11.2015.

Mana Rīga - no ienaida brīva!

 
Projekta mērķis ir veicināt pēc iespējas plašāka cilvēku loka izpratni par HIV/AIDS situāciju valstī, izplatību, tādējādi mazinot diskrimināciju, kas vērsta uz šo cilvēku grupu.

 

Finansiālais atbalsts:
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Sadarbības partneris- zīmols "One touch"

 

Projekts Nr. 40
1.01.2015. līdz 31.12.2017.

HIV profilakses un psihosociālie pakalpojumi narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām

HIV profilakses un psiho-sociālo pakalpojumu programmas mērķis:  
Mazināt HIV infekcijas izplatību intravenozo narkotiku lietotāju un viņu kontaktpersonu, jo īpaši - seksuālo partneru, vidū Rīgas pilsētā, sniedzot psiho-sociālo atbalstu un īstenojot HIV profilakses darbu, tādējādi mazinot sabiedrības locekļu inficēšanās varbūtību.

 

Finansiālais atbalsts:
Rīgas Domes Labklājības departaments

 

Projekts Nr. 39 10.09.2014. līdz 31.12.2014.

Pasaules AIDS dienas kampaņa

Projekta mērķis- nodrošināt biedrības aktivitātes saistībā ar 2014.gada Pasaules AIDS dienu.
Finansiālais atbalsts:
GSK

 

Projekts Nr. 38 13.08.2014. līdz 10.12.2014.

Problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījums, ietverot HIV profilakses punktu un ambulatoro ārstēšanas pakalpojumu novērtējumu narkotiku lietotājiem

 
Projekta mērķis - narkotiku lietotāju kohortas pētījuma septītais posms (Rīga un 4 Latvijas pilsētas).
Finansiālais atbalsts:
SPKC

 

Projekts Nr. 37 1.11.2014. līdz 18.12.2014.

Pieejamība HIV testēšanai grūti aizsniedzamajām iedzīvotāju grupām Latvijā

 
Projekta mērķis ir nodrošināt plašāku HIV testēšanas un konsultēšanas pieejamību grūti aizsniedzamajām sociāli atstumtajām kopienas grupām.

Finansiālais atbalsts:
AHF

 

Projekts Nr. 36 1.01.2014. līdz 31.12.2014.

Sociālais un informatīvais atbalsts HIV/AIDS skartajām sabiedrības grupām centrā DIA+ LOGS Latvijā

 
Projekta mērķis ir vairot HIV skarto viegli ievainojamo augsta riska grupu indivīdu informētību un pieeju HIV profilaksei (informācija, zināšanas, pakalpojumi) , tādējādi sekmējot klientu zināšanas un ieguvumus no DIA+LOGS centra darbības un sniegtajiem pakalpojumiem.
Finansiālais atbalsts:
AKSEPT

 

Projekts Nr. 35 10.03.2014. līdz 31.10.2014.

Iecietības māksla caur jauniešu mākslu

 
Projekta mērķis ir mazināt HIV inficēto cilvēku atstumtību, liekot jauniešiem aizdomāties par diskrimināciju, tās izpausmes vaidiem un ietekmēm, kā arī, izmantojot viņu radošo potenciālu, radīt mākslas veidojumus (zīmējuma, kolāžas vai gleznas), kurā būtu ilustrēts aicinājums vienaudžiem būt iecietīgākiem, saprotošākiem un pretimnākošākiem.
Finansiālais atbalsts:
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

 

Projekts Nr. 34 01.01.2012. līdz 31.12.2014.

HIV profilakses un psihosociālie pakalpojumi narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām

HIV profilakses un psiho-sociālo pakalpojumu programmas mērķis:  
Mazināt HIV infekcijas izplatību intravenozo narkotiku lietotāju un viņu kontaktpersonu, jo īpaši - seksuālo partneru, vidū Rīgas pilsētā, sniedzot psiho-sociālo atbalstu un īstenojot HIV profilakses darbu, tādējādi mazinot sabiedrības locekļu inficēšanās varbūtību.
Finansiālais atbalsts:
Rīgas Domes Labklājības departaments
Profilakses materiāli:
Slimību profilakses un kontroles centrs

 

Projekts Nr. 33 01.07.2012. līdz 28.02.2013.

Sociālās iekļaušanas akadēmija: daudzdimensionāla izglītības pieeja HIV/AIDS prevencei Latvijā

Projekta mērķis ir sekmēt izpratni par HIV/AIDS kā infekciju un tās izplatību Latvijā kā sociālu problēmu; mazināt aizspriedumainu attieksmi pret HIV/AIDS inficētiem cilvēkiem un ilgtermiņā veicināt solidaritāti ar viņiem un atbalsta sniegšanu. Projektā mērķauditorija ir 13 - 18 gadus veci skolēni, viņu skolotāji un palīdzošo profesiju pārstāvji - pedagogi, skolu medmāsas, vietējo nevalstisko organizāciju aktīvisti. Galvenās projekta aktivitātes ir informatīvu un metodisku materiālu radīšana un izglītojoši semināri.
 Finansiālais atbalsts:
ASV  valdība, atbalstu koordinē ASV vēstniecība Latvijā

 

Projekts Nr. 32 01.03.2012. līdz 31.12.2012.

HIV profilakses pakalpojumu pieejamība un sociālais atbalsts HIV skartajām kopienām – nozīmīgs un steidzams solis HIV izplatības Latvijā ierobežošanai

Projekta mērķis ir veicināt sociāli mazaizsargāto, augstam HIV infekcijas riskam pakļauto cilvēku izpratni par HIV profilaktisko pasākumu (informācija, zināšanas, pakalpojumi) pieejamību, informējot un motivējot klientus apmeklēt centru “DI+LOGS”, tādējādi paplašinot centra apmeklētāju loku
 Finansiālais atbalsts:
Organizācija AKSEPT (Norvēģija)

 

Projekts Nr. 31 01.04.2012. līdz 22.10.2012.

Fotostāstu projekts “Cilvēki starp mums”

Projekta mērķis ir mazināt sabiedrībā valdošo stereotipu un neiecietību pret HIV inficētajiem, izveidojot foto stāstus par HIV inficēto dzīvi, attiecībām, tos eksponējot izstādēs kopā ar HIV inficēto cilvēku radošajiem darbiem. Tādējādi veicinot izpratni un iecietību pret HIV inficētājiem un mazinot viņu diskrimināciju. Izstāde eksponēta P.Stradņa medicīnas vēstures muzejā no 17.09.-21.09, kā arī ES mājā no 03.10. – 22.10.2012
 Finansiālais atbalsts:
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

 

Projekts Nr. 30 03.01.2011. līdz 31.12.2011.

HIV profilakses pasākumi visapdraudētākajām mērķa grupām – riska uzvedības jauniešiem un sievietēm

Projekta mērķis:
Veicināt sociālo integrāciju augsta riska jaunatnes un HIV skarto sieviešu paaugstinot to veselīgu dzīvesveidu informētību un zināšanas un uzlabot praktiskās darba iemaņas.

Finansiālais atbalsts:
Organizācija AKSEPT (Norvēģija)

 

Projekts Nr. 29 01.01.2011. līdz 31.12.2011.

HIV profilakses un psihosociālie pakalpojumi narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām – pakalpojuma sniedzēja telpās un ārpus pakalpojuma sniedzēja telpām Rīgas priekšpilsētās (rajonos)

HIV profilakses un psiho-sociālo pakalpojumu programmas mērķis:  
Mazināt HIV infekcijas izplatību intravenozo narkotiku lietotāju un viņu kontaktpersonu, jo īpaši - seksuālo partneru, vidū Rīgas pilsētā, sniedzot psiho-sociālo atbalstu un īstenojot HIV profilakses darbu, tādējādi mazinot sabiedrības locekļu inficēšanās varbūtību.

Finansiālais atbalsts:
Rīgas Domes Labklājības departaments

 

Projekts Nr. 28 01.11.2009. līdz 31.10.2010.

Atbalsts HIV skartajiem cilvēkiem Latvijā

Projekta mērķis: psiholoģisks un sociāls atbalsts HIV riskam pakļautajām mērķgrupām
Aktivitātes: atbalsta un darba iemaņu grupu darbs, izglītošana, veselīga uztura programma.

Finansiālais atbalsts:
Organizācija AKSEPT (Norvēģija)

 

Projekts Nr. 27 01.07.2009. līdz 30.09.2009.

Koordinēts pašatbalsts NVO efektīvai darbībai ekonomiskās krīzes apstākļos

Projekta mērķis: Apkopojot spēcīgāko Latvijas NVO vadītāju zināšanas, pieredzi un radošo potenciālu, izstrādāt un īstenot apmācību un pieredzes apmaiņas radošo darbnīcu ciklu, kas palīdzētu nevalstiskajām organizācijām efektīvāk darboties Latvijas ekonomiskās krīzes apstākļos.

Finansiālais atbalsts:
Sorosa fonds Latvija

 

Projekts Nr. 26 23.07.2009. līdz 15.11.2009.

Problemātisko narkotisko vielu lietotāju kohortas pētījums un kanabiss tirgus analīze: narkotiku lietotāju kohortas pētījuma ceturtais posms

Finansiālais atbalsts:
Sabiedrības Veselības Aģentūra

 

Projekts Nr. 25 01.05.2009. līdz 30.04.2010.

Mērķtiecīgu HIV profilakses pakalpojumu nodrošināšana intravenozo narkotiku lietotājiem un komercseksā iesaistītām personām Rīgas rajonos un tās apkārtnē

Projekta mērķis: Mazināt HIV infekcijas izplatību, nodrošinot HIV profilakses pakalpojumus - īstenojot kaitējuma mazināšanas darbu: 1) intravenozo narkotiku lietotāju vidē Rīgas ielās un narkotiku lietotāju pulcēšanās vietās (līdzīgs-līdzīgam ielu jeb outreach darbs); 2) komercseksā iesaistīto narkotiku lietotāju personu vidē – uz ielām Rīgā un tās apkārtnē (minibusa mobilās vienības darbs) Aktivitātes: Profilakses pakalpojumi, HIV testi, konsultācijas, šļirču maiņa, prezervatīvu un informatīvo materiālu dalīšana komercseksā iesaistīto sieviešu pulcēšanās vietās nakts laikā un īdzīgs-līdzīgam konsultācijas un kaitējuma mazināšanas darbs (šļirču apmaiņa un prezervatīvu izdale) ielās un narkotiku lietotāju pulcēšanās vietās.

Finansiālais atbalsts:
UNODC

 

Projekts Nr. 24 02.03.2009. līdz 31.12.2009.

HIV profilakses un psiho-sociālie pakalpojumi HIV/AIDS skartajām iedzīvotāju grupām Rīgas pilsētā

Projekta mērķis: Mazināt HIV/AIDS izplatību riska uzvedības (narkotiku lietotāju) vidū; veicot HIV profilaksi( šļirču maiņu, prezervatīvu izsniegšanu HIV testus), paplašinot esošo pakalpojumu pieejamību ar mobilās vienības darbības attīstību. Motivēt narkotiku lietotājus uzvedības maiņai, to skaitā mainīt lietošanas paradumus un virzīties uz rehabilitāciju. Sniegt informāciju par risku inficēties ar HIV.

Finansiālais atbalsts:
Rīgas Domes Labklājības departaments

 

Projekts Nr. 23 02.03.2009. līdz 31.12.2009.

HIV profilakses un psiho-sociālie pakalpojumi intravenozo narkotiku lietotājiem un viņu ģimenes locekļiem centrā “DIA+LOGS”

Projekta laikā narkotiku lietotājiem ir iespējams centrā veikt bezmaksas testu uz HIV, saņemt psihologa, sociālo darbinieku konsultācijas, samainīt izlietotās šļirces pret jaunām, saņemt informāciju par HIV/AIDS, STS, hepatītiem, rehabilitācijas iespējām, kā arī pavadīt brīvo laiku bez apreibinošām vielām, tās aizstājot ar veselīgākām aktivitātēm.

Finansiālais atbalsts:
Rīgas Domes Labklājības departaments un Sabiedrības Veselības Aģentūra AIDS un Latvijas Infektoloģijas centrs

 

Projekts Nr. 22 2005. līdz 2008.

AIDS Action & Integration 2005-2008

Darbs pie NVO vadības teorijas un ES valstu HIV/AIDS NVO pieredžu apkopošanas grāmatas izveidošanai. Savākti raksti uz ~80 lpp. Kā konsultanti darbojās arī 5 valstu ekspertu grupa, aktīva līdzdarbība koordinēšanā – AIDES (Francija). Ziemeļu-Austrumu Eiropas HIV/AIDS 6 valstu NVO tikšanās Rīgā, oktorbrī, 2008.g.

Finansiālais atbalsts:
Eiropas Komisija un Foundation de France

 

Projekts Nr. 21 01.11.2008. līdz 31.01.2009.

Palīdzi sev - esi informēts un zinošs!

Projekta mērķis: HIV inficēšanās riskam pakļauto riska uzvedības sociāli atstumto grupu informētības līmeņa paaugstināšana, paaugstināt narkotiku lietotāju, komercseksā iesaistīto informētības un zināšanu līmeni par HIV/AIDS, STS, hepatītiem un veselīgu dzīvesveidu.

 

 

Projekts Nr. 20 01.06.2008. līdz 15.10.2008.

Narkotiku lietošanas tendences un paradumi Latvijā: narkotiku lietotāju kohortas pētījuma trešais posms

Finansiālais atbalsts:
Sabiedrības Veselības Aģentūra

 

Projekts Nr. 19 03.12.2007. līdz 31.03.2008.

Mobils un efektīvs

Mērķis ir mazināt HIV izplatību pietuvinot pakalpojumus narkotiku lietotāju dzīves vietām. Mobilās HIV profilakses vienības darbības uzsākšana, maršrutu izstrāde un adaptēšana.Izstrādāti un iespiesti informatīvie materiāli par HIV/AIDS.

Finansiālais atbalsts:
UNODC

 

Projekts Nr. 18 15.09.2008. līdz 31.12.2008.

Mērķtiecīgu HIV profilakses pasākumu uzsākšana komercseksā iesaistītiem cilvēkiem un esošo pakalpojumu efektivitātes uzlabošana

Profilakses pakalpojumi, HIV testi, konsultācijas, šļirču maiņa, prezervatīvu un informatīvo materiālu dalīšana komercseksā iesaistīto sieviešu pulcēšanās vietās nakts laikā. Analīzes dokumenta sagatavošana – biedrības darbība ekonomiskās krīzes apstākļos.

Finansiālais atbalsts:
UNODC

 

Projekts Nr. 17 01.01.2008. līdz 31.12.2008.

HIV profilakses un psiho-sociālā atbalsta un mobilo pakalpojumu programma HIV/AIDS skartajām iedzīvotāju grupām Rīgas pilsētā centrā „DIA+LOGS”

Projekta mērķis: Mazināt HIV/AIDS izplatību riska uzvedības (narkotiku lietotāju) vidū, veicot HIV profilaksi (šļirču maiņu, prezervatīvu izsniegšanu, HIV testus), paplašinot esošo pakalpojumu pieejamību ar mobilās vienības darbības attīstību. Motivēt narkotiku lietotājus uzvedības maiņai, to skaitā mainīt lietošanas paradumus un virzīties uz rehabilitāciju. Sniegt informāciju par risku inficēties ar HIV.

Finansiālais atbalsts:
Rīgas Domes Labklājības departaments

 

Projekts Nr. 16 01.01.2008. līdz 31.12.2008.

HIV profilakses un konsultēšanas pakalpojumi intravenozo narkotiku lietotājiem un viņu ģimenes locekļiem Rīgas pilsētā

Projekta laikā narkotiku lietotājiem ir iespējams centrā veikt bezmaksas testu uz HIV, saņemt psihologa, sociālo darbinieku konsultācijas, samainīt izlietotās šļirces pret jaunām, saņemt informāciju par HIV/AIDS, STS, hepatītiem, rehabilitācijas iespējām, kā arī pavadīt brīvo laiku bez apreibinošām vielām, tās aizstājot ar veselīgākām aktivitātēm. Notiek ielu sociālais darbs, kur darbinieks kontaktējas ar narkotiku lietotājiem viņu pulcēšanās vietās, samaina šļirces un sniedz informāciju.

Finansiālais atbalsts:
Rīgas Domes Labklājības departaments un Sabiedrības Veselības Aģentūra AIDS un STI Profilakses centrs

 

Projekts Nr. 15 01.12.2007. līdz 31.05.2008.

Ir uzsākta jauna pieeja infekcijas apkarošanai – darbs mobilajā vienībā, ar kuras palīdzību šļirču maiņa un psihosociālie pakalpojumi kļuvuši daudz pieejamāki.

Pētījums par atbildību regulējošām Latvijas republikas tiesību normām

Finansiālais atbalsts:
UNODC

 

Projekts Nr. 14 18.9.2006. līdz 17.09.2007.

Pētījums ESF grantu shēmas Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū ietvaros "HIV infekcijas riska grupu integrācijas iespējas darba tirgū".

Sīkāk meklēt sadaļā "Informācija" vai šeit

Partnerība:
Biedrība "Sociālās alternatīvas institūts"
Tel: 2 922 77 98

 

Projekts Nr. 13 01.02.2006. līdz 31.08.2006.

Centra, psiho-sociālā atbalsta vieta komercseksā iesaistītām personām - Esi droša, esi vesela!

Projekta laikā tiks īstenota izglītojoši resocializējoša programma ar mērķi rosināt komercseksā iesaistītās personas aktīvi iesaistīties savu problēmu risināšanā. Notika 3 nodarbības ar psihologu, 2 ar ginekologu, 1 ar kosmetologu, 8 veselīga uztura mācības, 24 praktiskas nodarbības ēdiena gatavošanā, 7 nodarbības radošajā darbnīcā, tika apmeklēts kino, Zooloģiskais dārzs, Mākslas muzejs, Medicīnas muzejs. Tika sašūti maciņi un izveidots buklets par STS.

Finansiālais atbalsts: Lielbritānijas vēstniecība.

 

Projekts Nr. 12 01.02.2006. līdz 31.08.2006.

"Psiho-sociālais atbalsts no ieslodzījuma atbrīvotajām, HIV skartajām, personām" Uzņemies atbildību par savu dzīvi!

Projekta laikā tika īstenota izglītojoši rehabilitējoša programma ar mērķi palīdzēt bijušajiem ieslodzītajiem integrēties sabiedrībā. Bijām pieredzes apmaiņas vizītē Talinnā.Tika sagatavoti informatīvi līfleti par projektu un izplatīti ieslodzīto vidū, kā arī sagatavots informatīvs buklets par iespējām saņemt palīdzību.Tika novadīti 8 psiholoģiski treniņi Pārlielupes un Šķirotavas ieslodzījumu vietās, 5 nodarbības par veselības jautājumiem, 12 nodarbības notika psihologa vadībā, 9 izglītojošas nodarbības rehabilitācijas centrā Zilais Krusts, 4 sporta nodarbības, ekskursija uz Brīvdabas muzeju, 51 individuāla konsultācija.

Finansiālais atbalsts: Lielbritānijas vēstniecība.

 

Projekts Nr. 11 01.01.2006. līdz 31.07.2006. (Vēl tiek īstenots)

„AIDS Action & Integration 2005-2008”, aktivitāte „Starptautiska semināra „Facing management challenges for HIV/AIDS prevention and support NGO in new and future EU member states organizēšana un bukleta izdošana”

Kontaktpersona:
Arnaud Wasson Simon
AIDES, France
Finansiālais atbalsts: Eiropas komisija.
Foundation de France

 

Projekts Nr. 10 01.01.2006. līdz 31.12.2006. (Vēl tiek īstenots)

HIV profilakses un konsultēšanas pakalpojumi intravenozo narkotiku lietotājiem un viņu ģimenes locekļiem Rīgas pilsētā

Projekta laikā narkotiku lietotājiem ir iespējams veikt bezmaksas testu uz HIV, saņemt psihologa, sociālo darbinieku konsultācijas, samainīt izlietotās šļirces pret jaunām, saņemt informāciju par HIV/AIDS, STS, hepatītiem, rehabilitācijas iespējām, kā arī pavadīt laiku labvēlīgā atmosfērā. Tiek veikts ielu darbs, kur darbinieks kontaktējas ar narkotiku lietotājiem viņu pulcēšanās vietās, samaina šļirces un sniedz informāciju.

Finansiālais atbalsts: Rīgas Domes Labklājības departaments.

 

Projekts Nr. 9 01.02.2005. līdz 30.11.2005

HIV inficēto un AIDS slimnieku iedrošināšana uzņemties atbildību par savu dzīvi Latvijā

Cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS, no organizācijām DIA+LOGS un AGIHAS, novadīti 8 izglītojoši semināri, 16 diskusijas, 4 aptaujas, definētas viņu aktuālākās problēmas pilnvērtīgas dzīves kvalitātes sasniegšanai, darbs ar Saeimu un Valdību, arī ministrijām šo cilvēku aizstāvniecībā – psiho-sociālais atbalsts, medikamentu nodrošinājums ārstēšanai, pakalpojumu nodrošinājums. Projekta laikā HIV inficētie un riska grupu pārstāvji diskusiju un izglītojošu semināru laikā ieguva zināšanas par sev aktuāliem jautājumiem cilvēktiesībās, darba tiesībās, nodarbinātībā u. c., kā arī saņēma praktiskus padomus problēmu risināšanā.

Finansiālais atbalsts: TIDES FOUNDATION, USA

 

Projekts Nr. 8 02.02.2004. līdz 31.12.2004.

HIV profilakses un konsultēšanas pakalpojumi intravenozo narkotiku lietotājiem un viņu ģimenes locekļiem

Finansiālais atbalsts: Rīgas Domes Labklājības departaments.
Valdis Nagobads – Labklājības

 

Projekts Nr. 7 30.12.2003. līdz 30.12.2004.

Atbalstu grupu attīstīšana un HIV inficēto resocializēšana DIA+LOGS centra ietvaros

Finansiālais atbalsts: Positive action, GlaxoSmithKline, Londonas ofiss
Pārstāvis : Ainārs Riekstiņš,
GlaxoSmithKline Latvija

 

Projekts Nr. 6 29.11.2003 līdz 28.08.2004.

Ilglaicīgas labas veselības uzturēšana HIV inficētajiem un AIDS slimniekiem Latvijā.

Projekta saniegumi: Jaunas organizācijas izveidošana un reģistrēšana. Atbalsta un resursu centra izveide, telpu rekonstrukcija. Centra darbība un uzturēšana. Atvērto durvju programma, uztura programma, atbalsta grupas, semināri, apmācības, materiālu izdošana, brīvprātīgo programma. Jaunu projektu attīstišana.
Finansiālais atbalsts: caur Norvēģijas Veselības un Sociālo lietu Ministriju - Baltic Sea Council Task Force on Communicable Diseases.

Finansiālais atbalsts: Eiropas Komisija, PHARE projekts,
Sabiedrības Integrācijas Fonds.
Inese Šubēvica
Tel. +371 7078228

 

Projekts Nr. 5 01.10.2003. līdz 31.01.2004.

Konsultatīvo centru darbības pilnveidošana intravenozo narkotiku lietotājiem.

Projekta saniegumi: Nodrošināta šļirču apmaiņa, kā arī konsultācijas un HIV testu veikšanas pieejamība, tādējādi uzlabojot epidemioloģisko situāciju Latvijā HIV/AIDS sfērā.

Finansiālais atbalsts: Rīgas Domes Labklājības departaments (Valdis Nagobads),
AIDS profilakses centrs (Inga Upmace)
Klijānu 7
Rīga, Latvija
tel. 9162653

 

Projekts Nr. 4 08.04.2003 līdz 31.08.2003

Brīvprātīgās Konsultēšanas un Testēšanas apmācības un iemaņu attīstība - AIDS profilakses un aprūpes projekta ietvaros.

Projekta saniegumi: 19 apmācīti cilvēki, izveidots starpspeciālistu sadarbības tīkls, izveidoti treniņmateriāli par VCT. Latvijas mediķu sabiedrības uzstāšanās Baltijas konferencē šīs tēmas ietvaros.

Finansiālais atbalsts: Family Health International, USAID
Sergejs Gavrilins
Didzioji 5 - 312
Viļņa, Lietuva
Tel: +370 5 2629002

 

Projekts Nr. 3 03.012003 līdz 31.12.2003

Ļaunuma mazināšana un HIV profilakse: vienaudžu izglītotāju psiho-sociālais atbalsts pirms tiesas ieslodzījumā esošiem jauniešiem, kā arī pieaugušajiem Matīsa un Valmieras cietumos.

Projekta saniegumi: Tika paplašinātas mērķauditorijas zināšanas par veselības jautājumiem, HIV profilaksi utt. Tika sniegtas individuālas konsultācijas ne tikai ieslodzījumā esošajiem, bet arī viņu tuviniekiem, tāpat arī novadītas apmācības un diskusijas.

Finansiālais atbalsts: Norvēģijas Karalistes Tieslietu ministrija , Cietumu un pirmstermiņa atbrīvošanas departaments, Oslo.
Heidi Bottolfs
Department of Prison and Probation
P.O. Box 8005 Dep
N-0030, Oslo
Norvēģija
Tel.: +47 22 24 55 63

 

Projekts Nr. 2 01.11.2002 līdz 15.01.2003

Ļaunuma mazināšana un HIV profilakse: vienaudžu izglītotāju psiho-sociālais atbalsts pirms tiesas ieslodzījumā esošiem jauniešiem Brasas cietumā Rīgā un pieaugušajiem Valmieras cietumā.

Projekta saniegumi: Tika paplašinātas mērķauditorijas zināšanas par veselības jautājumiem, HIV profilaksi utt. Tika sniegtas individuālas konsultācijas ne tikai ieslodzījumā esošajiem, bet arī viņu tuviniekiem, tāpat arī novadītas apmācības un diskusijas.

Finansiālais atbalsts: Norvēģijas Karalistes Tieslietu ministrija, Cietumu un pirmstermiņa atbrīvošanas departaments, Oslo.
P.O.Box8005Dep
N-0030,Oslo
Norvēģija
Tel.:+4722245563
email: heidi.bottolfs@jd.dep.no

 

Projekts Nr. 1 01.12.2001 līdz 30.06.2004

DIA+LOGS: atbalsta un resursu centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS. Rīgā, Latvijā.

Projekta saniegumi: Jaunas organizācijas izveidošana un reģistrēšana. Atbalsta un resursu centra izveide, telpu rekonstrukcija. Centra darbība un uzturēšana. Atvērto durvju programma, uztura programma, atbalsta grupas, semināri, apmācības, materiālu izdošana, brīvprātīgo programma. Jaunu projektu attīstišana.

Kontaktpersona: Andreas Skulberg
P.O. Box 8011 Dep
NO-0030 Oslo
Norway
Tel: +47 (22) 24 87 14
Finansiālais atbalsts: caur Norvēģijas Veselības un Sociālo lietu Ministriju - Baltic Sea Council Task Force on Communicable Diseases.
Ievietots: 14.12.2018, 16:03dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID