Ekspertu Slejas

   Kas ir kaitējuma mazināšana? [Programmu darbības pamatprincipi un filozofija]

   Līdzatkar ība. I un II daļa (krievu val.)  

    Līdzatkarība. III daļa (krievu val.) 

   Atkarība. I daļa

   Atkarība. II daļa

  Atkarība. III daļa, Opiāti

  (PP) M.Taube "HIV/AIDS ārstēšanas pieejamība Latvijā"

  (PP) J.Feldmane "VM prioritātes HIV izplatības ierobežošanas jomā"

  (PP) A. Karnīte "HIV profilakses pietiekamība un aktualitāte Rīgā un Latvijas reģionos"


 

Ievietots: 26.02.2014, 23:59dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID